پرداخت قبض تکی


در این بخش از پرتال قبض می تونی قبضی که از هر سازمانی مثل آب، برق، گاز، شهرداری، مخابرات و ... دریافت کردی رو به راحتی پرداخت کنی.

پرداخت قبض گروهی


اگر بیش از یک قبض برای پرداخت داری، در این بخش از پرتال میتونی تمامی قبض هاتو می تونی یکجا و با یک تراکنش پرداخت کنی.

پیگیری قبوض پرداختی


می خوای قبض هایی که قبلا پرداخت کردی رو پیگیری کنی و رسیدش رو مجددا چاپ کنی؟ این بخش از پرتال قبض برای شما آماده شده است.