پرداخت قبض تکی
در این بخش از پرتال قبض می تونی قبضی که از هر سازمانی مثل آب، برق، گاز، شهرداری، مخابرات و ... دریافت کردی رو به راحتی پرداخت کنی.

پرداخت »

پرداخت قبض گروهی
اگر بیش از یک قبض برای پرداخت داری، از این بخش از پرتال قبض استفاده کن، تمامی قبض هاتو می تونی یکجا و با یک تراکنش پرداخت کنی.

پرداخت »

پیگیری قبوض پرداختی
می خوای قبض هایی که قبلا پرداخت کردی رو پیگیری کنی و رسیدش رو مجددا چاپ کنی؟ این بخش از پرتال قبض برای شما آماده شده است .

پیگیری »